חוקי המשחק

לחשי הכוהן

פסוקים

כאשר אתה עורך פולחן, אתה מכין את כל הפסוקים ללא צורך בבחירתם. הם אינם נחשבים כנגד מגבלת הכנת הלחשים הרגילה.

תאורה

חפץ בו אתה נוגע נעשה זוהר באור שמימי, בעוצמה דומה לזו של לפיד, מלבד שהוא לא מפיץ חום, לא משמיע קול, ולא דורש חומר בערה. יש לך שליטה מלאה בצבע השלהבת. הלחש נמשך כל עוד הפריט המאיר נמצא בנוכחותך.

קידוש

אתה מברך על המזון או המשקה הנמצאים בידיך בזמן הטלת הלחש, בהתאם להלכות המסדר שלך. החומר המושפע נעשה מטוהר מכל זיהום ארצי, בנוסף להפיכתו לקדוש (או טמא).

הכוונה

אתה מתייעץ באמצעי חיזוי עתידות, כדוגמת השלכת עצמות, קריאת קוביות או עיון בכתבי הקודש, והוא רומז לדרך פעולה התואמת לאמונתך. המסר כללי ומעורפל, כך שהוא אינו מספק מידע רב.

לחשים בדרגה 1

ברכה דרגה 1 מתמשך

אתה מעניק ברכה לאחד המשתתפים בקרב, לבחירתך. הוא מקבל 1+ מתמשך כל עוד הקרב נמשך והוא נותר להילחם. כל עוד הלחש נמשך, אתה סובל מחסר 1- להטלת לחשים.

ריפוי פצעים קלים דרגה 1  

במגע ידך, פצעים מגלידים ועצמות מפסיקות לכאוב. אתה מרפא 1ק8 נזק מבן ברית בו אתה נוגע.

גילוי נטייה דרגה 1  

בעת הטלת לחש זה, בחר נטייה: טוב, רע, שומר-חוק או תוהני. אתה מסוגל לחוש בנטייה זו למשך זמן קצר באמצעות אחד החושים הרגילים שלך. המנחה תספר לך אלו דברים באזור הם בעלי הנטייה שבחרת.

גרימת פחד דרגה 1 מתמשך

בחר מטרה אותה אתה יכול לראות וחפץ בקרבת מקום. המטרה מבועתת מהחפץ כל עוד אתה ממשיך להחזיק בלחש. המטרה מגיבה בהתאם לאופיה: בורחת, חרדה, מתחננת או מתקיפה. כל עוד הלחש נמשך, אתה סובל מחסר 1- להטלת לחשים. אינך יכול לבחור כמטרה יצורים תבוניים פחות מחיה (כגון יצירי כפיים קסומים, אל-מתים חסרי בינה וכדומה).

נשק קסום דרגה 1 מתמשך

כלי הנשק בו אתה אוחז בעת הטלת הלחש גורם 1ק4+ נזק עד שאתה מפסיק את הלחש. כל עוד הלחש נמשך, אתה סובל מחסר 1- להטלת לחשים.

מקלט מקודש דרגה 1  

במהלך הטלת הלחש עליך להקיף בהליכה אזור כלשהו, בעודך מקדש אותו בשם מסדרך. כל עוד אתה נמצא בתוך המקלט, אתה מגלה מיד כאשר מישהו בתחומו פועל בכוונת זדון (כולל מישהו שנכנס לאזור בכוונה להזיק). כל מי שזוכה בריפוי בתוך המקלט מרפא 1ק4+ נק"פ.

דיבור עם מתים דרגה 1  

אתה מנהל שיחה קצרה עם גווייה. הגוויה תענה על כל שלוש שאלות שתציג בפניה, כמיטב הידיעות שהיו לה בחייה והידע שהשיגה במותה.

לחשים בדרגה 3

הנפשת מתים דרגה 3 מתמשך

אתה מפציר ברוח מורעבת להיכנס כדיבוק בגופה טרייה ולשרת אותך. הלחש יוצר זומבי שממלא אחר הוראותיך כמיטב יכולותיו המוגבלות. התייחסו לזומבי כאל דמות לכל דבר, אך עם גישה למהלכים הבסיסיים בלבד. יש לו מתאם 1+ בכל התכונות ונקודת פגיעה אחת. הזומבי מקבל גם 1ק4 מהמאפיינים הבאים, לבחירתך:

  • הוא מוכשר. אחת מתכונותיו לבחירתך מקבלת מתאם 2+.
  • הוא עמיד. יש לו 2+ נק"פ עבור כל דרגה שלך.
  • המוח שלו עדיין מתפקד, ולכן הוא מסוגל לבצע משימות מורכבות.
  • למראית עין הוא אינו מת, לפחות ליום-יומיים הראשונים.

הזומבי יחזיק מעמד עד שייהרס, בכך שיספוג יותר נזק מהנק"פ שלו, או עד שתפסיק את הלחש. כל עוד הלחש נמשך, אתה סובל מחסר 1- להטלת לחשים.

ריפוי פצעים בינוניים דרגה 3  

אתה עוצר דימום ומאחה עצמות באמצעות קסם. אתה מרפא 2ק8 נזק מבן ברית בו אתה נוגע.

חשכה דרגה 3 מתמשך

אתה בוחר אזור שאתה רואה ומכסה אותו בצל וחשכה על-טבעיים. כל עוד הלחש נמשך, אתה סובל מחסר 1- להטלת לחשים.

אחיזת אדם דרגה 3  

בחר מישהו שאתה יכול לראות. הוא לא יכול לנוע או לבצע כל פעולה, פרט לדיבור. ההשפעה מסתיימת ברגע שהמטרה סופגת נזק, או אם אתה עוזב את המקום או מטיל לחש חדש.

התגלות דרגה 3  

אתה מתקשר עם הכוח העליון לו סוגד מסדרך, וזוכה ברגע של הבנה צלולה. המנחה תשפוך אור על המצב הנוכחי. כאשר אתה פועל בהתאם למידע זה, קבל 1+ להבא.

החייאה דרגה 3  

אמור למנחה שאתה מעוניין להשיב לחיים גופה אחת, שנשמתה עוד לא לגמרי עזבה את העולם. החייאה ניתן לבצע תמיד, אבל המנחה עשויה לדרוש את מילוי אחד או יותר מהתנאים הבאים:

  • ההחייאה תדרוש תהליך שאורך ימים\שבועות\חודשים.
  • ההחייאה דורשת סיוע מצד _________.
  • ההחייאה דורשת הוצאה כספית גבוהה.
  • ההחייאה תושלם רק אם תקריב _________.

בהתאם לתנאים שנבחרו, המנחה יכולה לקבוע שההחייאה תתבצע רק לאחר שימולאו כל התנאים, או לאשר החייאה ברגע זה, כל עוד ברור לך שעליך למלא את התנאים מאוחר יותר, על מנת שההשפעה תישאר קבועה.

לחשים בדרגה 5

ריפוי פצעים חמורים דרגה 5  

אתה מרפא 3ק8 נזק מבן ברית בו אתה נוגע.

חיזיון דרגה 5  

ציין את שמו של אדם, מקום, או דבר מה אחר עליו אתה מעוניין לדעת יותר. אתה חוזה במטרה שנבחרה כאילו עמדת לידה.

מחלה דרגה 5 מתמשך

אתה מקלל יצור שאתה רואה. המטרה סובלת ממחלה אחת לבחירתך, עד שאתה מפסיק את הלחש. כל עוד הלחש נמשך, אתה סובל מחסר 1- להטלת לחשים.

מילים ללא מילים דרגה 5  

אתה משוחח עם הרוחות השוכנות בחפץ דומם בו אתה נוגע. החפץ עונה על שלוש שאלות, כמיטב יכולתו.

ראיית אמת דרגה 5 מתמשך

מבטך המפוכח חושף את טבעו האמיתי של כל מה שמצוי מול עיניך. מבטך חודר אשליות ומבחין בדברים מוסתרים. המנחה תתאר לך את האזור בו אתה מביט, ללא כל אשליות או תרמיות, קסומות או רגילות. כל עוד הלחש נמשך, אתה סובל מחסר 1- להטלת לחשים.

לכידת נשמה דרגה 5  

אתה כולא את נשמתו של יצור גוסס בתוך אבן-חן. היצור המושפע מודע להיותו לכוד, ועדיין אפשר להשפיע עליו באמצעות לחשים, משא ומתן או פעולות דומות. כל המהלכים נגד היצור הלכוד מקבלים 1+. אתה יכול לשחרר את הנשמה הלכודה בכל עת, אבל לעולם לא ניתן יהיה לכלוא אותה בשנית.

לחשים בדרגה 7

מילת חזרה דרגה 7  

בחר מילה. בפעם הראשונה שאתה מבטא מילה זו לאחר הטלת הלחש, אתה וכל בן ברית שאחז בידך בעת הטלת הלחש, משוגרים מייד אל המקום המדויק בו עמדת כאשר הלחש הוטל. אתה מסוגל לשמור מילת חזרה עבור מקום אחד בלבד. אם אתה מטיל את הלחש שוב לפני שהשתמשת במילת החזרה הקודמת, הלחש החדש מחליף את הקודם.

מרפא דרגה 7  

מגעך משיב לבן ברית מספר נקודות פגיעה השווה לערך הנק"פ המרבי שלך.

מפגע דרגה 7  

אתה נוגע באויב ומכה בו בחרון שמימי. אתה מסב 2ק8 נזק, אבל סופג בעצמך 1ק6 נזק. נזק זה מתעלם משריון.

קטיעה דרגה 7 מתמשך

בחר גף אחד של היריב, כגון זרוע, מחוש או כנף. האיבר נקטע באורח קסום, באופן שאינו מסב נזק, אך מכאיב מאוד. היעדרם של הגפיים עשוי להקשות על היצור לפעול: לדוגמה, יצור מכונף עלול שלא להצליח להתרומם לאוויר, ושור שקרניו נכרתו לא יכול לשפד עליהן את הגיבורים. כל עוד הלחש נמשך, אתה סובל מחסר 1- להטלת לחשים.

חותם המוות דרגה 7  

בחר יצור שאתה יודע את שמו האמיתי. הלחש רושם סימן קבוע על גבי משטח לבחירתך. במידה והיצור הנבחר יקרא את הכתוב, הוא יהרג מיד.

שליטה במזג האוויר דרגה 7  

אתה נושא תפילה לגשם, לשמש, לרוח או לשלגים. תפילתך תענה בתוך יממה בערך, ומזג האוויר ישתנה כפי שביקשת ויימשך מספר ימים.

לחשים בדרגה 9

סופת נקם דרגה 9  

אתה מזמן את זעם האל בדמות מזג אוויר על-טבעי. גשם של דם או של חומצה, עננים המורכבים מנשמות המתים, רוח שבכוחה לסחוף בניינים או כל מזג אוויר אחר שיעלה בדעתך.

תיקון דרגה 9  

בחר אירוע אחד בעברה של המטרה. הלחש מסיים ומתקן את כל השלכותיו של אותו אירוע, כולל נזק, רעל, חולי, והשפעות קסומות. נק"פ מתרפא, מחלות חולפות, רעלים מנוטרלים והשפעות קסומות מסתיימות.

נוכחות שמימית דרגה 9 מתמשך

אתה מקרין סמכות עליונה. יצור שרוצה לבוא בפניך חייב לבקש ממך רשות לעשות כן, וההרשאה צריכה להינתן על ידך בקול רם. יצור שלא קיבל הרשאה סופג 1ק10+ נזק בכל פעם שהוא סופג נזק בנוכחותך. כל עוד הלחש נמשך, אתה סובל מחסר 1- להטלת לחשים.

ביעור האל-מוות דרגה 9  

אל-מת חסר בינה אחד מושמד לחלוטין על ידי מגעך, ואתה לוקח את כוח המוות שביצור כדי לרפא את עצמך או את בן הברית הבא בו אתה נוגע. סכום הנזק שאתה מרפא שווה לנק"פ שהיה לאל-מת לפני שהושמד.

מגיפה דרגה 9 מתמשך

ציין את שמו של מקום יישוב בו חיים אנשים, כגון עיר, כפר או מחנה קבע. כל עוד הלחש נמשך, היישוב שנבחר סובל ממגיפה התואמת למסדר הדתי שלך (כגון מכת ארבה או מוות על-טבעי של הבנים הבכורים). כל עוד הלחש נמשך, אתה סובל מחסר 1- להטלת לחשים