חוקי המשחק

חוקי המשחק

ואנור הוא עולם של הרפתקאות מופלאות, חרבות וקסמים, אלים ושדים, טוב ורע, סדר ומהומה. גיבורים אמיצים יוצאים בעוז אל פינות הארץ המסוכנות ביותר, בחיפוש אחר זהב ותהילה.

הגיבורים האלו באים בכל סוג, צורה, מין וגזע. חלקם נראים כחיות פרא בלתי נלאות, בידם להב משונן וטירוף הקרב בעיניהם. אחרים מתעטפים בחליפת שריון מתכת עבה, אוחזים בכבוד וביושרה כשם שהם אוחזים בלהב בו התאמנו במשך שנים. חלקם מזמנים ושולטים בעוצמתו של הקסם, בדרכים נסתרות ובמחיר לא ידוע. האלוף הנחוש, הכוהן הקדוש, הנוכל הערמומי – הם ואחרים יוצאים אל העולם בחיפוש אחר הרפתקה.

פנייה בלשון זכר ונקבה

השפה העברית מחייבת אותנו לפנות לקורא במין מסוים – זכר או נקבה. עקב כך, היינו צריכים לקבל החלטה כיצד לפנות אליכם, קוראי הספר, על אף שיש ביניכם גם בנים וגם בנות. החלטנו, בסופו של דבר, להפריד בין התפקידים השונים של המשחק: התוכן שמדבר אל השחקנים נכתב בלשון זכר, בעוד התוכן שמדבר אל המנחה נכתב בלשון נקבה.

כמובן שיהיו שחקניות בנות ומנחים בנים והתוכן מיועד לכולם, אך אנחנו מרגישים שהפשרה טובה ומתיישבת היטב עם רוח המשחק.

בעמודים הבאים תמצאו חלק מחוקי המשחק המופיעים בספר ואנור: משחק הרפתקאות. ככל את החוקים הדרושים ליצירת הדמויות, את מקצועות הליבה של המשחק והמהלכים המשתמשים אותם, ואת המהלכים הכלליים המשתמשים את כלל המשתתפים במשחק. התוכן מובא כאן כדי לאפשר לשחקנים בואנור גישה קלה לחלקים הנפוצים ביותר בחוקי המשחק הדרושים להרצתו.

חוקי הרחבה נוספים