חוקי המשחק

מהלכים בסיסיים

אלו הם המהלכים בהם תשתמשו כל העת. במדור ההורדות תוכלו למצוא את דפי המהלכים להורדה והדפסה.

התגרות בגורל

כאשר אתה פועל למרות איום מידי או בעודך סובל ממצוקה כלשהי, הסבר כיצד אתה מתמודד עם הצרה וגלגל. אם אתה עושה זאת…

 • …בכך שאתה נכנס בכל הכוח, גלגל +כוח.
 • …באמצעות התחמקות או תגובה מהירה, גלגל +זריזות.
 • …על ידי עמידה בסבל, גלגל +חוסן.
 • …באמצעות מחשבה מהירה, גלגל +תבונה.
 • …על ידי חישול החוסן הנפשי, גלגל +חוכמה.
 • …באמצעות קסם אישי וחן חברתי, גלגל +כריזמה.

בתוצאה של 10 ומעלה אתה משיג את מה שהתכוונת להשיג, והאיום לא מתממש. בתוצאה של 7-9 אתה נרתע, מהסס או מועד: המנחה תתאר תוצאה פחות טובה מהרצוי, או תציע לך לבחור בין שתי אפשרויות גרועות באותה מידה.

ללכת מכות

כאשר אתה מתקיף אויב בקרב פנים אל פנים, גלגל +כוח. בתוצאה של 10 ומעלה אתה מסב נזק לאויב ונמנע מהתקפתו. ביכולתך לבחור להוסיף 1ק6 נזק אך לחשוף את עצמך להתקפת נגד. בתוצאה של 7-9, אתה גורם נזק לאויב, אבל הוא יכול להתקיף אותך בחזרה.

צליפה

כאשר אתה מכוון ויורה באויב ממרחק, גלגל +זריזות. בתוצאה של 10 ומעלה אתה קולע במדויק וגורם נזק. בתוצאה של 7-9, בחר אחד מהבאים (בכל מקרה אתה גם גורם נזק):

 • על מנת לקלוע עליך לזוז ממקומך ובכך להציב את עצמך בפני סכנה, להחלטת המנחה.
 • אתה מתקשה למצוא את הרגע או הזווית המתאימים, הפחת 1ק6 נזק.
 • אתה נאלץ לירות מספר יריות, הפחת את התחמושת ב-1.

מגננה

כאשר אתה מתייצב להגן על אדם, חפץ או מיקום המצוי תחת התקפה, גלגל +חוסן. בתוצאה של 10 ומעלה, קבל 3 שמירות. בתוצאה של 7-9, קבל שמירה אחת. כל עוד אתה נותר במגננה, כאשר אתה או הדבר עליו אתה מגונן נמצא תחת התקפה, באפשרותך לנצל שמירה בתמורה לאחד מהבאים:

 • למשוך אליך התקפה שיועדה למטרת המגננה.
 • להפחית בחצי את הנזק או את השפעת ההתקפה.
 • לחשוף את המתקיף בפני בן ברית, המקבל 1+ להבא נגד המתקיף.
 • לגרום לתוקף נזק השווה לדרגתך.

הפגנת ידע

כאשר אתה מנסה לשאוב מכלל הידע שלך בנושא מסוים, גלגל +תבונה. בתוצאה של 10 ומעלה המנחה תספר לך פרט מעניין ושימושי אודות הנושא, הקשור למצב הנוכחי. בתוצאה של 7-9 המנחה תספר לך רק דבר מה מעניין – אתה זה שיצטרך להפוך אותו לשימושי. המנחה עשויה לשאול אותך, "כיצד אתה יודע זאת?". ספר לה.

בחינה

כאשר אתה בוחן מקרוב מצב או אדם מסויים, גלגל +חוכמה. בתוצאה של 10 ומעלה שאל את המנחה שלוש שאלות מהרשימה הבאה. בתוצאה של 7-9 בחר שאלה אחת. קבל 1+ להבא כשאתה פועל בהתבסס על התשובות שקבלת.

 • מה קרה כאן לאחרונה?
 • מה עומד לקרות?
 • מפני מה כדאי לי להיזהר?
 • מה כאן שימושי או בעל ערך עבורי?
 • מי באמת שולט במתרחש כאן?
 • מה כאן אינו כפי שהוא נראה?

משא ומתן

כאשר אתה מפעיל לחץ על דב"ש כדי לתמרן אותו, גלגל +כריזמה. בשביל להפעיל לחץ אתה צריך להחזיק במשהו שהדב"ש צריך או רוצה. בתוצאה של 10 ומעלה, הדב"ש יעשה מה שתבקש ממנו אם תבטיח תחילה לספק את רצונו. בתוצאה של 7-9, הדב"ש דורש ערובה להבטחתך, עכשיו ומיד.

סיוע או סיכול

כאשר אתה עוזר או מפריע למישהו שיש לך קשר איתו, גלגל +קשר עימו. בתוצאה של 10 ומעלה, הוא מקבל 1+ או 2-, לבחירתך. בתוצאה של 7-9 אתה גם נחשף לסכנה או פעולת תגמול, או שעליך לשלם מחיר כלשהו.