ענבר

ענבר, אשפית המכשור וחברה בטבעת האנך.

ענבר, אשפית המכשור וחברה בטבעת האנך.

Amber, the Machine Wizard & Warlock of the Onyx Ring.

השאר תגובה